“Cách mạng công nghệ 4.0”

Giữ chân khách hàng, tương tác khách bằng sự tiện ích, đa năng. Marketing trực tiếp , tương tác khách hàng 24/24. Tạo dựng lòng trung thành thương hiệu.

rate-aina

5,356 Reviews

app-store-aina
google-play-aina
aina-qrcode
aina-background-section-1

Tầm quan trọng của AI trong đời sống hiện đại

AI đang có mặt ở mọi lĩnh vực từ y tế, ngân hàng tới giải trí… cho thấy tầm quan trọng của công nghệ trong đời sống nhân loại.

Đã xa rồi thời con người phải làm mọi thứ thủ công. Ngày nay, đa phần công việc được máy móc, phần mềm hay các quy trình tự động hóa đảm trách. Không ai có thể phủ nhận vai trò đặc biệt của AI (trí tuệ nhân tạo) trong những tiến bộ công nghệ hiện đại.

aina-background-section-1
aina-background-section-1

Tầm quan trọng của AI trong đời sống hiện đại

AI đang có mặt ở mọi lĩnh vực từ y tế, ngân hàng tới giải trí… cho thấy tầm quan trọng của công nghệ trong đời sống nhân loại.

Đã xa rồi thời con người phải làm mọi thứ thủ công. Ngày nay, đa phần công việc được máy móc, phần mềm hay các quy trình tự động hóa đảm trách. Không ai có thể phủ nhận vai trò đặc biệt của AI (trí tuệ nhân tạo) trong những tiến bộ công nghệ hiện đại.

aina-background-section-1
aina-background-section-2
family-icon

Marketing hiệu quả với AI

Tăng doanh số bán hàng và chốt sell nhiều hơn nhờ AI,
hiểu khách cần gì hơn

meeting-icon

Đơn giản hoá bán hàng

Giảm chi phí, đơn giản hoá các khâu trong bán hàng
nhờ trợ giúp của AI.

filter-organization

Hỗ trợ 24/24

AI đồng hành cùng nhà bán hàng không mệt mỏi ngày
đêm, tăng mức tương tác khách hàng 24/24.

aina-background-section-2
family-icon

Marketing hiệu quả với AI

Tăng doanh số bán hàng và chốt sell nhiều hơn nhờ AI,
hiểu khách cần gì hơn

meeting-icon

Đơn giản hoá bán hàng

Giảm chi phí, đơn giản hoá các khâu trong bán hàng
nhờ trợ giúp của AI.

filter-organization

Hỗ trợ 24/24

AI đồng hành cùng nhà bán hàng không mệt mỏi ngày
đêm, tăng mức tương tác khách hàng 24/24.

ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU