Chọn ra điểm mạnh của ứng dụng

Ứng dụng là công cụ tương tác giữa người bán hàng với khách hàng, giữa người quản lý với nhân viên. Điểm mạnh của công cụ này là sự tiện lợi (cài trên điện thoại và cầm theo bất cứ đâu), tính kịp thời (nhận thông điệp ngay lập tức). Khách hàng cần khai thác tốt đặc điểm này để xây dựng tính năng cho ứng dụng. Không nên dùng quá nhiều tính năng sẽ khiến ứng dụng trở nên khó sử dụng. Chỉ nên đưa vào những tính năng mà người dùng có xu hướng sử dụng thường xuyên. Những nội dung ít sử dụng (các nội dung giới thiệu, liên hệ, tuyển dụng,…) không nên đưa đưa vào App vì đối với những người quyết định cài ứng dụng của bạn, họ đã biết bạn là ai. Cái họ cần là làm sao để khai thác tính năng chính một cách nhanh nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *