Nên thiết kế trên nền tảng nào?

Có 3 nền tảng ứng dụng di động chạy trên 3 loại hệ điều hành phổ biến nhất là iOS, Android và Windows Phone (WP). Cách lập trình 3 nền tảng này là khác nhau, cho dù chúng cùng chung dữ liệu. Dĩ nhiên nếu thiết kế cùng lúc cả 3 nền tảng thì không phải suy nghĩ nhiều, tuy nhiên với doanh nghiệp nhỏ thì chi phí cũng cần cân nhắc sao cho hợp lý. Để quyết định nên thiết kế nền tảng nào trước, cần lưu ý các điểm sau: – Tỉ lệ người dùng năm 2015 tại Việt Nam từ Google Analytics cho thấy, có 62% dùng smartphone chạy Android, 28% dùng iOS, trong khi Windows Phone là 7%, còn lại là các hệ điều hành khác. – Tỉ lệ những người dùng iOS tại Việt Nam tập trung vào độ tuổi 16 – 35 (chiếm 85%), giới tính nữ là (68%). Trong đó người dùng Android tập trung vào nam giới (chiếm 72%). Do vậy nếu ứng dụng của bạn hướng đến đối tượng nữ, thứ tự ưu tiên sẽ là iOS – Android – WP. Nếu đối tượng hướng đến nam giới, thứ tự ưu tiên sẽ là Android – iOS – WP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *