Khế ước dịch vụ và chính sách

Bằng việc tải xuống, cài đặt, và/hoặc sử dụng Ứng dụng AINA (sau đây gọi là “Ứng dụng”), bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, đã hiểu và đã chấp nhận và đã đồng ý khế ước sử dụng Ứng dụng (sau đây gọi là “KHẾ ƯỚC DỊCH VỤ”). Những khế ước sử dụng này cấu thành một thỏa thuận giữa bạn và AINA App và áp dụng cho việc truy cập và sử dụng Ứng dụng AINA App

Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đồng thời tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam, Công ty Cổ phần Thương mai Điện tử AINA Co., Ltd, MSKD: 3702897474 hoạt động trong lĩnh vực xuất bản phần mềm có trụ sở tại thửa đất số số 193 tờ bản đồ số 57, khu phố 2, phường Phú Tân, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (sau đây gọi là: AINA Co., Ltd) trân trọng Công bố và gửi đến Quý người dùng, Quý doanh nghiệp, Quý cơ quan, Quý đối tác (sau đây gọi là: Quý Khách hàng) đã, đang và sẽ sử dụng Ứng dụng AINA App (sau đây gọi là: Ứng dụng) nội dung KHẾ ƯỚC DỊCH VỤ VÀ CHÍNH SÁCH của công ty chúng tôi như sau:

Điều 1: Công nghệ

Tại AINA Co., Ltd, chúng tôi theo đuổi những ý tưởng và sản phẩm vượt khỏi các giới hạn công nghệ hiện có đồng thời thượng tôn pháp luật Việt Nam. Với tư cách là một công ty hành động có trách nhiệm, chúng tôi nỗ lực làm việc để đảm bảo rằng mọi sự đổi mới đều cân bằng với mức riêng tư và bảo mật thích hợp dành cho Quý Khách hàng. Vì vậy, chúng tôi có thể giúp bảo vệ cũng như trao quyền cho Quý Khách hàng trong khi vẫn hoàn thành sứ mệnh hiện nay của mình là “LỢI ÍCH CỦA BẠN LÀ HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG TÔI”.

Điều 2: Mục đích sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập khi Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ của AINA Co., Ltd

Chúng tôi hiểu rằng bảo vệ thông tin cá nhân Quý Khách hàng là tuân thủ pháp luật và là Uy tín, trách nhiệm của AINA Co., Ltd. Vì vậy, các thông tin thông tin cá nhân của Quý Khách hàng, có thể được chúng tôi sử dụng vào những mục đích hợp pháp dưới đây:

Chúng tôi sẽ xin phép Quý Khách hàng rõ ràng trước khi chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào. Ngoài ra, thông tin được dùng để trả lời các thắc mắc của Quý Khách hàng: chúng tôi sẽ trả lời Quý Khách hàng bằng email, điện thoại, hoặc gửi thư tới địa chỉ của Quý Khách hàng khi Quý Khách hàng thắc mắc và xây dựng những dịch vụ mới, hoặc cải thiện những dịch vụ cũ.

Chúng tôi không thu thập thông tin để cung cấp cho bên thứ ba bất kỳ, ngoài trừ mục đích ở trên tại Điều 2 của Khế ước này.

Nếu AINA Co., Ltd tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo tính bí mật của thông tin cá nhân của Quý Khách hàng và thông báo cho những Quý Khách hàng bị ảnh hưởng trước khi thông tin cá nhân được chuyển giao hoặc chịu sự điều chỉnh của một chính sách bảo mật khác.

Điều 3: Tính năng bảo mật các dịch vụ để bảo vệ thông tin

Chúng tôi nỗ lực bảo vệ Quý Khách hàng khỏi hành vi truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin AINA Co., Ltd nắm giữ, bao gồm:

Chúng tôi sử dụng biện pháp mã hóa để bảo mật dữ liệu của Quý Khách hàng trong khi truyền tải thông tin.

Chúng tôi cung cấp một loạt các tính năng bảo mật như Duyệt web an toàn, Kiểm tra bảo mật và Xác minh 2 bước để giúp Quý Khách hàng bảo vệ tài khoản của mình.

Chúng tôi xem xét các cách thức xử lý, lưu trữ và thu thập thông tin, bao gồm cả các biện pháp bảo mật vật lý, để ngăn hành vi truy cập trái phép vào các hệ thống của mình.

Chúng tôi cho phép Quý Khách hàng có thể xuất một bản sao thông tin của mình hoặc xóa thông tin đó khỏi Tài khoản bất cứ lúc nào.

Đôi khi, chúng tôi thay đổi Chính sách bảo mật này. AINA Co., Ltd sẽ không giảm quyền của Quý Khách hàng theo Chính sách bảo mật này mà không có sự đồng ý rõ ràng của Quý Khách hàng.

Điều 4: Tiết lộ nội dung của khách hàng

Chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng một chương trình bảo đảm bảo mật sử dụng các biện pháp thực hành tốt nhất để bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu toàn cầu, giúp Quý Khách hàng hoạt động một cách an toàn trong AINA Co., Ltd, đồng thời tận dụng tối đa môi trường kiểm soát bảo mật của AINA Co., Ltd. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ nội dung của Quý Khách hàng trừ khi bắt buộc phải làm như vậy để tuân thủ luật pháp hoặc lệnh ràng buộc của cơ quan chính phủ, tòa án. Nếu một cơ quan chính phủ, tòa án yêu cầu cung cấp nội dung của Quý Khách hàng, chúng tôi sẽ cố gắng thuyết phục cơ quan chính phủ, tòa án chuyển sang yêu cầu dữ liệu đó trực tiếp từ Quý Khách hàng. Nếu bắt buộc phải tiết lộ nội dung của Quý Khách hàng cho cơ quan chính phủ, tòa án chúng tôi sẽ gửi cho khách hàng thông báo hợp lý về yêu cầu đó để khách hàng xin áp dụng án lệnh bảo vệ hoặc biện pháp phù hợp khác, trừ khi luật pháp cấm AINA Co., Ltd làm như vậy.

Điều 5: Thời gian lưu trữ & địa chỉ thu thập

– Thời gian lưu trữ thông tin theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

– Địa chỉ đơn vị yêu cầu chúng tôi lắp đặt thu thập thông tin. AINA Co., Ltd không thu thập thông tin.

Điều 6: Cam kết bảo mật thông tin của AINA Co., Ltd với Quý Khách hàng

AINA Co., Ltd sở hữu lưu trữ dữ liệu, cơ sở dữ liệu và tất cả các quyền đối với ứng dụng của AINA Co., Ltd tuy nhiên chúng tôi không yêu cầu sử dụng các quyền của dữ liệu của Quý Khách hàng. Quý Khách hàng giữ lại tất cả các quyền đối với dữ liệu của mình và AINA Co., Ltd cam kết sẽ không bao giờ liên lạc với đối tác của Quý Khách hàng trực tiếp, hoặc sử dụng dữ liệu của Quý Khách hàng cho lợi thế kinh doanh của AINA Co., Ltd hoặc cạnh tranh với Quý Khách hàng hoặc thị trường của Quý Khách hàng.

=> Điều đó có ý nghĩa là Quý Khách hàng sở hữu dữ liệu của mình và AINA Co., Ltd sẽ tôn trọng điều đó. AINA Co., Ltd sẽ không cố gắng cạnh tranh với Quý Khách hàng hoặc viết thư cho đối tác của Quý Khách hàng.

Điều 7: Cam kết của Quý Khách hàng với AINA Co., Ltd và cộng đồng, thể nhân hợp pháp khác

Cung cấp thông tin chính xác về bản thân.

Không chia sẻ mật khẩu, cấp cho người khác quyền truy cập vào tài khoản mà AINA Co., Ltd đã cấp cho Quý Khách hàng hoặc chuyển tài khoản của Quý Khách hàng cho bất kỳ ai khác.

Quý Khách hàng không được sử dụng Sản phẩm của AINA Co., Ltd để thực hiện hành vi vi phạm các Điều khoản này, Tiêu chuẩn cộng đồng và chính sách, pháp luật của Việt Nam.

Quý Khách hàng không được tải vi-rút hoặc mã độc hại lên hay làm bất cứ điều gì có thể vô hiệu hóa, làm quá tải hoặc ảnh hưởng đến hoạt động hay hình thức chuẩn xác của Sản phẩm của AINA Co., Ltd.

Quý Khách hàng không được truy cập hoặc thu thập dữ liệu từ Sản phẩm của AINA Co., Ltd bằng các phương tiện tự động hay cố gắng truy cập dữ liệu mà Quý Khách hàng không được phép truy cập.

Điều 8: Thông tin liên hệ

Mặc dù đã cố gắng, nhưng không thể tránh khỏi những thiếu sót ngoài ý muốn, do vậy, AINA Co., Ltd luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ Quý Khách hàng về “Chính sách bảo mật” của Khế ước này nhằm hoàn thiện hơn. Nếu Quý Khách hàng có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: info@aina.vn